14 اردیبهشت

همراه با آشپزهای مدرسه

به نام آنکه هم یار است و هم یادگار

به نام آنکه هم یار است و هم یادگار

 

سال نو و بهار پر طراوت که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت است بر شما مبارک باد.

سال نو می شود ، زمین نفسی دوباره می کشد.برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زنند و پرنده های خسته بر می گردند و در این رویش سبز دوباره  یادمان باشد که به یاد دیگران باشیم ، دیگران را دوست بداریم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهیم باشند .

و با خودمان مهربان باشیم ، چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باشد.

موفق و سربلند باشید.

نوروز 93 مبارک باد.

صانعی