ماه ضیافت خدا

تابستانی شاد در مدرسه
آدرس جدید مدرسه

در سال تحصیلی 94-93


به نام آنکه هم یار است و هم یادگار

به نام آنکه هم یار است و هم یادگار

 

دانش آموزان عزیز :

در عین فروتنی باور کنید که بهترینید و لایق ،با توکل به خدا ، در مسیر درست گام بردارید...

و بدانید افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.

و در آخر حضرت علی (ع) فرموده اند: (( هر کس به کوبیدن دری ادامه دهد و اصرار ورزد ، عاقبت از آن در وارد خواهد شد.))

 

مدیریت مدرسه (خانم صانعی)